SCN เปิดห้องแล็บ พืชเภสัชกรรม จัดอบรม “วัยรุ่นสร้างตัว” ครั้งที่ 2

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN นำโดยหัวเรือใหญ่ ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่หลักความยั่งยืน ทั้งในมิติกิจกรรมเพื่อสังคม ล่าสุดจัดโครงการ “วัยรุ่นสร้างตัว” ครั้งที่ 2 โดยเปิดโอกาสแก่เยาวชนที่อาศัยบริเวณชุมชนในพื้นที่เดียวกับบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงาน ไทรน้อย ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่และพนักงานบริษัท สแกน อินเตอร์ ทำหน้าที่แบ่งปันข้อมูลความรู้ด้านพืชสมุนไพรพร้อมเทคนิคการดำเนินงานในแง่มุมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างอาชีพด้านพืชสมุนไพร พร้อมยังได้เปิดให้ทดลองลงมือปฏิบัติงานจริง เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะแก่กลุ่มเยาวชนที่ได้อบรมไป ณ บริษัท พืชเภสัชกรรม จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้

Visitors: 114,006,608