ททท. ผนึกกำลัง แอปพลิเคชัน TAGTHAi (ทักทาย) ลงนาม MOU ร่วมผลักดันแอปพลิเคชัน เพื่อการท่องเที่ยวแห่งแรก ที่รวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยวที่น่าเชื่อถือและครบวงจรที่สุด

 

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ บริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยวไทย และผลักดันแอปพลิเคชัน TAGTHAi (ทักทาย) ให้เป็น Thailand’s Official Tourism Platform ด้านการท่องเที่ยวที่น่าเชื่อถือและครบวงจรที่สุดในประเทศไทย โดยข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นการตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของภาครัฐ ในการนำเทคโนโลยีและข้อมูลของทั้งภาครัฐและเอกชนมาใช้ประโยชน์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงสร้างเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. นายกลินท์ สารสิน ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานคณะจัดการ บริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ผู้ร่วมก่อตั้ง TAGTHAi Platform เป็นผู้แทนลงนาม ณ อาคาร ททท. สำนักงานใหญ่

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า “ทาง ททท. เล็งเห็นถึงศักยภาพของ TAGTHAi ในฐานะ Super Aggregator Platform ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อย่างครบวงจร โดยจะมส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวที่นิยมการเดินทางด้วยตนเองมากขึ้นผ่านการนำเสนอบริการการท่องเที่ยวที่เข้าถึงวิถีชีวิต สอดรับกับแนวทาง Soft Power ชูจุดเด่นของแต่ละท้องถิ่น ควบคู่กับการสร้าง Meaningful Travel ให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีคุณค่า ตลอดจนร่วมกันผลักดันเป้าหมายการท่องเที่ยวในปี 2567 เร่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมฯ ให้พร้อมพลิกโฉมสู่ High Value and Sustainable Tourism ที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืนอย่างแท้จริงตามนโยบายของรัฐบาล”

 

 

“สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน โดย ททท. จะสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ TAGTHAi ผ่านช่องทางและกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ของ ททท. พร้อมสนับสนุนการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ขณะที่ทางแอปพลิเคชันจะแลกเปลี่ยนข้อมูลเทรนด์ หรือแนวโน้ม และพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่ได้จากการเก็บสถิติของผู้ใช้บริการ โดย ททท. หวังว่าจะสามารถขับเคลื่อนไปสู่การเชื่อมต่อข้อมูลการท่องเที่ยวระหว่างแพลตฟอร์มของ ททท. และ TAGTHAi  อย่างมีประสิทธิภาพได้ในอนาคต”

นายกลินท์ สารสิน ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะจัดการ บริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ผู้ร่วมก่อตั้ง TAGTHAi Platform กล่าวว่า “ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลได้ เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในนามของ TAGTHAi เรามีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยให้เป็นจุดมุ่งหมายด้านการท่องเที่ยวระดับโลก โดยเริ่มต้นจากการพัฒนา TAGTHAi Platform ด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบดิจิทัลที่ตอบโจทย์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ และด้วยความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลการท่องเที่ยวจาก ททท. ในครั้งนี้ จะผลักดัน TAGTHAi ให้เป็น Super Aggregator Platform ที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว และจะนึกถึงและใช้ TAGTHAi เป็นตัวช่วยสำคัญในการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองไทย”

ในปี 2566 ที่ผ่านมา TAGTHAi ได้จัดทำซิตี้พาส (City Pass) ท่องเที่ยวแบบครบวงจร กิน เที่ยว ครบ จบในพาสเดียว และกอล์ฟพาส (Golf Pass) ซึ่งได้นำร่องเปิดตัวที่จังหวัดเชียงใหม่และเมืองพัทยา และได้รับผลตอบรับอย่างดีมากจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยในปีนี้ TAGTHAi มีแผนที่จะขยายซิตี้พาสและกอล์ฟพาสไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั้งเมืองหลักและเมืองรอง เพื่อสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวในปัจจุบันที่นิยมการเดินทางเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ท้องถิ่นกันมากขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากอีกด้วย” นายกลินท์ กล่าวปิดท้าย

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และ ททท. ในครั้งนี้ มุ่งหวังว่า TAGTHAi Super Aggregator Platform จะเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการฟื้นฟูและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปี 2567 รวมทั้งสร้างความมั่นใจว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยและสังคมไทยจะมุ่งหน้าสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพและเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

 

 

Visitors: 14,043,022