พันธมิตรกลุ่มมิตรผล สนับสนุนเอทานอล ผลิตเจลอนามัย น้ำใจ กฟผ. ส่งต่อสังคม

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. รับมอบเอทานอลล็อตแรก จำนวน 5,000 ลิตร สำหรับนำมาผลิตเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. จากกลุ่มมิตรผล นำโดย นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล และคณะ  เพื่อสนับสนุน กฟผ. ให้สามารถผลิตเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ.  ได้อย่างต่อเนื่อง  เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชน หน่วยงานทุกภาคส่วน นับเป็นความร่วมมือ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมในการบรรเทาวิกฤติสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ณ อาคารเคมี สำนักงานใหญ่ กฟผ.

Visitors: 9,638,550