นายสุทิยา ศิริเจริญ นายกสมาคมวิชาชีพกำจัดแมลง

นายสุทิยา ศิริเจริญ นายกสมาคมวิชาชีพกำจัดแมลง ให้สัมภาษณ์ในงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 60 ถึงทิศทางการทำงานสมาคมฯ

Visitors: 14,021,802