ไทยสมุทร จัดกิจกรรมทำความดีเนื่องในวาระครบรอบ 75 ปี สนับสนุนโครงการ “คอมเก่าสู่คนใหม่ เรียนรู้ไกลไม่สิ้นสุด” ของกรุงเทพมหานคร

 

 

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (CEO) เผยว่า เนื่องในวาระครบรอบ 75 ปี OCEAN LIFE ไทยสมุทร ได้จัดกิจกรรม “ภารกิจความดี 75 ปี OCEAN LIFE” เพื่อมอบพลังความรักที่ไม่สิ้นสุดให้แก่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นด้วยการมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คที่ไม่ใช้แล้วแต่ยังมีสภาพดี จำนวน 30 เครื่อง สนับสนุนโครงการ “คอมเก่าสู่คนใหม่ เรียนรู้ไกลไม่สิ้นสุด” ของกรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เป็นผู้รับมอบเพื่อส่งต่อให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ต่อไป อีกทั้ง กิจกรรมนี้ยังมีส่วนในการลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือสังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน 

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ใช้ความรักเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรมายาวนาน 75 ปี โดยไม่หยุดพัฒนาในทุกมิติ เพื่อทำให้ประกันชีวิตเป็นเรื่องง่าย ทำให้คนไทยเข้าถึงประโยชน์ของการประกันชีวิตได้มากที่สุด พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกและสังคม เพื่อส่งมอบอนาคตที่ยั่งยืนให้กับคนรุ่นต่อไป

สนใจร่วมติดตามข่าวสาร และกิจกรรมดี ๆ ได้ที่ 

OCEAN CLUB APP / LINE / Facebook / Instagram / Youtube : oceanlife 

เว็บไซต์ www.ocean.co.th หรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  1503 

Visitors: 10,922,578