ไทยวาโก้ ลงนาม MOU Upcycling for Life เพื่อการบริหารจัดการขยะทะเลแบบครบวงจร

นายเมธา สุภากร กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ ในโครงการ UPCYCLING FOR LIFE ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ และภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

บมจ.ไทยวาโก้ ดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG โดยได้ขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่สร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อม เรามุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะตกค้างในธรรมชาติจากท้องทะเลและชายฝั่ง ที่จะนำมาสู่การแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ และสร้างสรรค์ ส่งเสริมทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนำขยะพลาสติกจากท้องทะเล ยกระดับมาแปรรูปเป็นอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์สำหรับช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตในทะเล หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า อีกทั้งยังเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูการจัดการระบบนิเวศ และอนุรักษ์ท้องทะเลไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด

โดยมี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และนางสาวนวีนสุดา กระบวนรัตน์ รองประธานร่วม ฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในครั้งนี้ โดยความร่วมมือดังกล่าวเป็นผลต่อยอดมาจากการดำเนินงานร่วมกันกับ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นพันธมิตรในการขับเคลื่อนและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันในระยะยาว เพื่อมุ่งหวังและนำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

Visitors: 10,923,856