ไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.นราธิวาส

 

 

ไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.นรานางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ พร้อมทีมฝ่ายขายจิตอาสาไทยประกันชีวิต ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส โดยมีนายอดุลย์ สาฮีบาตู นายก อบต.ตะมะยูง และชาวบ้านในพื้นที่เป็นผู้แทนรับมอบ

 

 

Visitors: 10,922,584