เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ส่งกำลังใจและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ภาคใต้

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งประสบเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ จึงได้ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้มพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา ร่วมจัดถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ชุด ซึ่งบรรจุด้วยอาหาร เครื่องใช้ และสิ่งของจำเป็นต่อการยังชีพ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อน โดยมีตัวแทนเมืองไทยประกันชีวิตในพื้นที่ดำเนินการส่งมอบ      ถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยต่อไป กิจกรรมจัดถุงยังชีพจัดขึ้น ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงยึดนโยบายการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการตอบแทนเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังการพัฒนา สร้างสรรค์ ให้สังคมเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและอยู่ได้อย่างยั่งยืน  ซึ่งการจัดกิจกรรมจัดถุงยังชีพ      ในครั้งนี้ เราหวังว่าจะเป็นส่วนช่วยในการฟื้นฟูและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี และขอเป็นกำลังใจให้ประชาชนในพื้นที่สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ดังกล่าวไปได้

Visitors: 14,043,038