เจนเนอราลี่ กรุ๊ป โชว์สถานะความแข็งแกร่งทางการเงินเดินเกมธุรกิจเชิงรุก

 

 

เจนเนอราลี่ กรุ๊ป เผยภาพรวมธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ "Lifetime Partner 24: Driving Growth" เตรียมเดินหน้าซื้อคืนหุ้น 500 ล้านยูโร เมษายนนี้  พร้อมเผยความสำเร็จจากการเข้าซื้อบริษัท LIBERTY SEGUROS และ CONNING ช่วยสร้างผลกำไรกลุ่มประกันภัยทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ดในประเทศสเปน โปรตุเกส และไอร์แลนด์ รวมถึงความสำเร็จด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพและศักยภาพ

 

·       ธุรกิจประกันภัยมีศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่งมีอัตรากำไรสูง และความต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

·       การเข้าซื้อลิเบอร์ตี้เซกูรอส (Liberty Seguros) ช่วยขยายการดำเนินธุรกิจในกลุ่มประกันภัยทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด (P&C) ในประเทศสเปนและโปรตุเกสพร้อมต่อยอดจากการดำเนินงานของเจนเนอราลี่ในภูมิภาคขณะเดียวกันก็ช่วยเจาะตลาดในไอร์แลนด์ที่สามารถสร้างผลกำไรได้

·       การเข้าซื้อกิจการบริษัทคอนนิง (Conning)ช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์และพร้อมขับเคลื่อนการเติบโตการบริหารจัดการสินทรัพย์บุคคลที่สาม ผ่านการบูรณาการธุรกิจประกันภัยขนาดใหญ่เข้ากับแพลตฟอร์มการจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพและศักยภาพเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

·       ผลการดำเนินงานของเจนเนอราลี่กรุ๊ปมีความแข็งแกร่ง โดยยืนยันจากกระแสเงินสดและสถานะอันแข็งแกร่งตามกรอบกำกับความมั่นคงทางสภาพคล่องของกิจการ (Solvency 2)ด้วยกลยุทธ์การจัดการหนี้เชิงรุก

 มร. ฟิลลิป ดอนเนท ประธานกรรมการบริหารกลุ่มเจนเนอราลี่ กล่าวว่านับตั้งแต่การเปิดตัวกลยุทธ์'Lifetime Partner 24: Driving Growth' เจนเนอราลี่พึงพอใจกับผลการดำเนินงานที่เติบโตพร้อมผลกำไรรวมถึงการสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดและจากการเข้าซื้อกิจการเมื่อเร็ว ๆนี้ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับเจนเนอราลี่ กรุ๊ป ในฐานะบริษัทประกันภัยชั้นนำของยุโรปอีกทั้งยังเป็นการขยายธุรกิจด้านการจัดการสินทรัพย์ไปทั่วโลกพร้อมกันนี้ด้วยความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน เจนเนอราลี่ กรุ๊ป จึงได้เตรียมเสนอซื้อหุ้นคืนคิดเป็นมูลค่า500ล้านยูโรในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งถัดไปในช่วงเดือนเมษายน2024เพื่อแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อการจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นขององค์กรธุรกิจด้านประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ (Protection, Health & Accident) ได้กลายเป็นส่วนสำคัญต่อความสามารถในการทำกำไรของกลุ่ม โดยคิดเป็น 22% ของเบี้ยประกันภัยรับรวมรวมในปี 2022ซึ่ง Generali Group คาดว่าธุรกิจด้านประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยศักยภาพความเป็นผู้นำของกลุ่มประกันภัยส่วนบุคคลในยุโรป การปรับปรุงและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์อยู่เสมอ รวมถึงเครือข่ายการจัดจำหน่ายอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบริษัท

โดยในช่วงปี 2023 ที่ผ่านมา เจนเนอราลี่ กรุ๊ป ได้เข้าซื้อ 2 บริษัท ได้แก่ บริษัทลิเบอร์ตี้เซกูรอส (LIBERTY SEGUROS)เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางการตลาดให้กับเจนเนอราลี่ในประเทศสเปนและโปรตุเกสและยังนับเป็นการเติมเต็มการดำเนินงานให้กับเจนเนอราลี่ในคาบสมุทรไอบีเรีย ทั้งในแง่ของการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการจัดจำหน่าย ซึ่งการซื้อกิจการครั้งนี้ทำให้เจนเนอราลี่ กรุ๊ป สามารถสร้างผลกำไรในกลุ่มธุรกิจประกันภัยทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด (P&C)ในประเทศไอร์แลนด์และช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรและความสามารถในการแข่งขันโดยคาดว่าจะสามารถทำกำไรก่อนหักภาษีได้กว่า 250 ล้านยูโรต่อปี ภายในปี 2029 

        นอกจากนี้ การเข้าซื้อกิจการ บริษัท คอนนิง (CONNING) เพื่อช่วยเร่งการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ของเจนเนอราลี่ กรุ๊ป และยังช่วยขยายตลาดเข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริการวมถึงภูมิภาคเอเชียได้อีกด้วย พร้อมกันนี้ด้านความร่วมมือระยะยาวที่ CONNING มีกับ CATHAY LIFE จะช่วยสร้างความมั่นใจต่อเสถียรภาพของสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของคอนนิง ซึ่งคาดว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าจะสามารถสร้างกำไรจากการดำเนินธุรกรรมได้อีกกว่า70 ถึง 80 ล้านยูโร 

             ปัจจุบันเจนเนอราลี่ กรุ๊ป มีความมั่นคงทางด้านการเงิน โดยยืนยันได้จากกระแสเงินสด และสถานะอันแข็งแกร่งตามกรอบกำกับความมั่นคงทางสภาพคล่องของกิจการ (Solvency 2) ด้วยกลยุทธ์การจัดการหนี้เชิงรุกและมั่นใจว่าในอนาคตธุรกิจในกลุ่มประกันชีวิตจะมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อันมีผลมาจากการเสริมอัตราค่าธรรมเนียมและมาตรการทางเทคนิคที่นำมาใช้ตั้งแต่ปี 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 10,922,538