อุบัติเหตุทางถนน“ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567” บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับบริษัทประกันภัย ช่วยเหลือเยียวยาทันที ภายใน 24 ชั่วโมง

ตามที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ได้สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” ตลอด 7 วัน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2567 พบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุ รวม 2,288 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 284 ราย ผู้บาดเจ็บ 2,307 คน โดยสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด,ดื่มแล้วขับ และรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดถึงร้อยละ 86.30

            สำหรับผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ พบว่า

·      มีผู้เสียชีวิตจากรถมีประกันภัย พ.ร.บ.จำนวน 121 คัน คิดเป็นร้อยละ 42.78 ของรถที่เกิดอุบัติเหตุ และมีผู้เสียชีวิตที่มีสิทธิได้รับการเยียวยาตาม พ.ร.บ. จำนวน 169 ราย เท่านั้น

·      มีผู้เสียชีวิตจากรถที่ยังไม่พบการมีประกันภัย พ.ร.บ.อีกมากถึง 57.22% โดยมีผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตอีกจำนวน 115 ราย ที่ไม่ได้การชดใช้เยียวยาตามกฎหมาย

            สิทธิของผู้ประสบภัยจากรถที่มีประกันภัย พ.ร.บ.นั้น บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับบริษัทประกันภัย ได้ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยที่เสียชีวิต ด้วยการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 24 ชั่วโมง ให้กับทายาทของผู้เสียชีวิตและครอบครัวผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาทันที จำนวน 96 ราย และจะดำเนินการเยียวยาให้ครบทุกราย โดยความคุ้มครองที่ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับมีดังนี้

            • กรณีเสียชีวิต คุ้มครอง 500,000 บาทต่อราย

            • กรณีบาดเจ็บ จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทต่อคน

            • กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ คุ้มครองตั้งแต่ 200,000 ถึง 500,000 บาทต่อคน

            • กรณีเป็นผู้ป่วยใน จะได้รับความคุ้มครองเป็นค่าชดเชย วันละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน

            หมายเหตุ : สำหรับผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัย จะได้รับการชดใช้เพียงค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทที่รับประกันภัยรถของตน เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายถูก มีสิทธิไปเรียกร้องเอาจากฝ่ายที่ต้องรับผิด

            ผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถคันที่ไม่มีการทำประกัน พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจะต้องไปใช้สิทธิเรียกร้อง เอาจากผู้ขับขี่ที่ทำละเมิดเองซึ่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบให้กับผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมด  

            ดังนั้นผู้เป็นเจ้าของรถทุกคันจะต้องไม่ลืมจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. เพราะเป็นหน้าที่สำคัญที่ผู้ใช้รถทุกคนจะต้องทำเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นหลักประกันหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นผู้ประสบภัยจากรถทุกคนจะต้องได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างทันท่วงทีตามกฎหมาย สำหรับผู้ประสบภัยจากรถทุกคนจะได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ         เกิดอุบัติเหตุจากรถ แจ้งเหตุทันที ที่ บริษัทกลางฯ Call Center 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถแจ้งอุบัติเหตุได้ทางออนไลน์ที่ Line@iRVP  

 

 

Visitors: 10,922,559