ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ตรวจเยี่ยมสาขาและให้กำลังใจพนักงานในการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตรวจเยี่ยมงานและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของพนักงาน ธ.ก.ส. ในพื้นที่สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ สาขาสตึก สาขาบุรีรัมย์ สาขานาโพธิ์ สาขาพุทไธสง สาขาแดนดง และสาขาอิสาณ ในการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายรัฐบาลและการดำเนินงานในช่วง   ไตรมาสสุดท้ายของปีบัญชี 2566 (มกราคม - มีนาคม 2567) ทั้งการแจ้งความประสงค์ตรวจสอบสิทธิ์และการจัดทำข้อตกลงท้ายสัญญาของมาตรการพักชำระหนี้ โดยปัจจุบันมีลูกค้าแจ้งความประสงค์สอบทานสิทธิ์กว่า 1,760,076 ราย การเตรียมจ่ายสินเชื่อชะลอข้าว และการเตรียมฟื้นฟูอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับลูกค้าระหว่างการพักชำระหนี้ พร้อมพบปะพูดคุยกับลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อสอบถามความเห็นในการใช้บริการและนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่อไป

 

จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าตุ้มทอง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์   ก่อตั้งโดยคุณแสงเดือน จันทร์นวล ผู้ประกอบธุรกิจด้านหัตถกรรมผ้าไหมพื้นบ้าน ที่ใช้กระบวนการทำแบบดั้งเดิม ผสมผสานกับการมัดลายแบบสมัยใหม่จากภูมิปัญญาของชาวบ้านในชุมชน โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบลายให้ร่วมสมัย ทำให้สามารถส่งสินค้าไปจำหน่ายยังตลาดธุรกิจผ้าไหมที่กำลังซื้อสูงทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก และเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบานานาทันเดอร์ ผู้ผลิตกล้วยน้ำว้า มันม่วง เผือกแปรรูปด้วยการทอด โดยใช้น้ำมันรำข้าวที่มีประโยชน์และมีรสชาติหลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกสรร อาทิ รสปาปริก้า วาซาบิ และดั้งเดิม ซึ่งจำหน่ายเป็นของฝากให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และเป็นของดี OTOP เมืองบุรีรัมย์ อีกด้วย นอกจากนี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับการรับรองมาตรฐาน A-Product โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. ในพื้นที่ให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2567

 

 

 

Visitors: 10,887,604