กทพ.ปิดเบี่ยงจราจรบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทิศทางมุ่งหน้าพระราม 4 - ดินแดง) บริเวณไหล่ทางหลังด่าน ฯ พระราม 4 - 2เพื่อรื้อถอนกำแพงคอนกรีตและก่อสร้างทางเชื่อมต่อระหว่างทางพิเศษกับโครงการก่อสร้าง ONE Bangkok (EXAT Link) วันที่ 12 ม.ค.- 15 ก.พ. 2567

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการรื้อถอนกำแพงคอนกรีต และก่อสร้างทางเชื่อมต่อระหว่างทางพิเศษกับโครงการก่อสร้าง ONE Bangkok (EXAT Link) บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทิศทางมุ่งหน้าพระราม 4 - ดินแดง) จึงมีความจำเป็นจะต้องปิดและเบี่ยงจราจรช่องไหล่ทางบริเวณหลังด่าน ฯ พระราม 4 - 2 ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง

 ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบเพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบล่วงหน้า

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ กรุณาแจ้งได้ที่ 062-582-2236 คุณสกานต์ ลิมปพัฒนานนท์ (วิศวกรโยธา)

Visitors: 10,922,584