ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว

 

 

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร เพื่อตัดบรรจบท่อประธานเดิม เข้ากับท่อประธานชั่วคราวที่วางใหม่ บริเวณซอยสามเสน 8 ถนนสามเสนในคืนวันพุธที่ 24มกราคม2567 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

ถนนเจ้าฟ้า ตั้งแต่ถนนพระอาทิตย์ ถึงถนนจักรพงษ์

ถนนจักรพงษ์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่คลองผดุงกรุงเกษม ถึงถนนเจ้าฟ้า

ถนนพระอาทิตย์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ถนนเจ้าฟ้า ถึงถนนพระสุเมรุ

ถนนพระสุเมรุ ฝั่งป้อมพระสุเมรุ ตั้งแต่ถนนพระอาทิตย์ ถึงถนนจักรพงษ์

ถนนพระสุเมรุ ฝั่งวัดบวรนิเวศวิหาร ตั้งแต่ถนนจักรพงษ์ ถึงถนนราชดำเนินกลาง

ถนนราชดำเนินกลาง ฝั่งโรงเรียนสตรีวิทยา ตั้งแต่ถนนจักรพงษ์ ถึงถนนพระสุเมรุ

ถนนสามเสน ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่แยกเทเวศร์ ถึงแยกบางลำพู

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง ศูนย์บริการประชาชนโทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

 

                                                                                                      

Visitors: 10,923,856