ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว

 

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 700 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณสถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน ถนนเจริญนคร ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

·       ถนนลาดหญ้า (เฉพาะฝั่งเลขคี่) ถนนสมเด็จเจ้าพระยา

·       ถนนท่าดินแดง ถนนเชียงใหม่ ถนนประชาธิปก

·       ถนนอิสรภาพ ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 1 ถึงซอย 7

·       ถนนอิสรภาพ ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 2 ถึงซอย 16

·       ถนนเจริญนคร ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน ถึงสะพานวัดทองเพลง             

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง ศูนย์บริการประชาชนโทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

 

 

Visitors: 14,043,059