บริษัท ฟิน อินฟินิตี้ สำนักงานตัวแทนประกันชีวิต AIA เมืองทองธานี จัดกิจกรรม 1 สิ่งเพื่อสร้าง ติดต่อกันเป็นปีที่ 9

 

 

 

คุณศิริภรณ์ พุทธรักษ์ ประธานมูลนิธิเสถียร พุทธรักษ์ และ CEO บริษัทฟิน อินฟินิตี้ จำกัด เจ้าของสำนักงานตัวแทนประกันชีวิต AIA เมืองทองธานี จัดกิจกรรม "๑ สิ่งเพื่อสร้าง" ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 มอบหมายให้สายงาน Join Together โดยคุณปาริชาติ หยวกใจธรรมและคุณวิเชียร สุวัฒนพูนลาภ เป็นประธานดำเนินงานจัดสิ่งของ อุปกรณ์ ข้าวสารอาหารแห้ง และแพมเพิทผู้ใหญ่ เข้ามอบผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลโดยท่านประธานชุมชนบางพูด สามัคคี 2 คุณสุรเชษฐ ทองคำ และ เจ้าหน้าที่ อสม.ในพื้นที่เป็นผู้ประสานงานนำเข้าไปมอบถึงขอบเตียงนำความรู้ปลาบปลื้ม ดีใจเป็นกำลังใจให้มีชีวิตต่อไปอย่างมีคุณค่าเป็นอย่างมากวันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2567


 

Visitors: 10,887,547