ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ผนึก เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ ผลักดันการใช้พลังงานสะอาดในโรงแรมหนุนเทคโนโลยีบริหารเพื่อการจัดการพลังงาน

 

 

นายยูเซฟ อิล คัมริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) และนางสาววรมน อิงคตานุวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (ที่ 1 จากซ้าย) บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ลงทุนและพัฒนาธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่น ประกอบธุรกิจโรงแรมด้วยมาตรฐานระดับสากลครอบคลุมตั้งแต่โรงแรมระดับ 5 ดาว จนถึงโรงแรมระดับบัดเจ็ท ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายอรรถพงศ์ สถิตมโนธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) และนายอภิเชษฐ นุ้ยตูม รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
(ที่ 4 จากซ้าย) บริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จำกัดผู้ให้บริการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรกับกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล และห้างสรรพสินค้า เพื่อนำเทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้าระบบ Smart Energy มาใช้ในโรงแรมและรีสอร์ตในเครือ “ดิ เอราวัณ กรุ๊ป” ยกระดับการใช้พลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม

ภายใต้ความร่วมมือนี้ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป และเอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จะร่วมกันศึกษาและวางแผนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีระบบเครือข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ที่บริหารจัดการด้วย SCG Cleanergy Platform เพื่อนำมาใช้ภายในโรงแรมและรีสอร์ตในเครือ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ทั้งยังวางแผนเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ และสอดคล้องต่อเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Emissionที่ประเทศไทยได้ให้คำมั่นไว้ว่าจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวภายในปี ค.ศ. 2065

ความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดนี้ เป็นก้าวที่สำคัญของแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ในการเป็นผู้ลงทุนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม ด้วยมาตรฐานการให้บริการระดับสากล ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของดิ เอราวัณ กรุ๊ปได้ที่

 

www.theerawan.com/th/sustainability/

Visitors: 10,922,545