จิตอาสา กปน. รวมพลังสร้างแนวกันไฟป่าแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

 

 

นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นำคณะจิตอาสา กปน. ร่วมกิจกรรมสร้างแนวกันไฟป่าแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ณ ป่าชุมชนบ้านท่าปุยตก เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก ตามโครงการ "กปน. รักษ์ป่าต้นน้ำ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 พร้อมด้วย คณะจิตอาสาจากเขื่อนภูมิพล พี่น้องชุมชนบ้านท่าปุยตก และผู้นำชุมชน ต.ย่านรี ทุกหมู่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.16 (เด่นไม้ซุง) และชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟ จ.ตาก และกลุ่มคนรักษ์ป่าทุกเครือข่าย รวมกว่า 130 คน รวมพลังสร้างแนวป้องกันไฟป่า โดย กปน. ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่า และจัดซื้ออุปกรณ์ทำแนวป้องกันไฟป่า ให้แก่ป่าชุมชนบ้านท่าปุยตก เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท

 

Visitors: 10,922,545