คณะผู้บริหาร แอลเอ็มจี ประกันภัย แสดงความยินดีกับเลขาธิการ คปภ. คนใหม่

 

 

บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย มร.คริสโตเฟอร์ อเล็กซานเดอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย ดร.บุญส่ง เสริมศรีสุวรรณ รองประธานบริหารอาวุโสฝ่ายขายและการตลาด คุณวลีรัตน์ อัศววงศ์เสถียร รองประธานบริหารอาวุโสฝ่ายสินไหม และคุณสวัสดิ์ ตั้งเจริญพัฒนา ผู้อำนวยการส่วนงานธุรกิจสัมพันธ์ ฝ่ายขายและการตลาด เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าพบคุณชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งเลขาธิการฯ คปภ. และอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พร้อมกันนี้ได้เข้าพบคุณอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ด้านกฎหมายคดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 ณ สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก

Visitors: 10,922,568