การเคหะแห่งชาติ จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน Green office

 

 

 

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร ระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ ร่วมกิจกรรม “5 ส.(BIG CLEANING DAY) ในสำนักงานใหญ่ กคช.ภายใต้โครงการ ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานภายในสำนักงานใหญ่ กคช. และบริหารจัดการสำนักงานสีเขียว (Green office) ”เพื่อร่วมกันทำความสะอาดสถานที่โดยรอบสำนักงานใหญ่ก่อนงานวันครบรอบการก่อตั้ง 51 ปี พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการรักษา ความสะอาด โดยผ่านกิจกรรม 5 ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรเพื่อสร้างจิตสำนึก ให้กับผู้ปฏิบัติงานในองค์กรได้ตระหนักเรียนรู้และรับผิดชอบร่วมกันต่อไป ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

 

Visitors: 10,887,564