การเคหะแห่งชาติช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ในห้องพักอาศัยโครงการเคหะชุมชนคลองจั่น

    เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566  นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายวิญญา สิงห์อินทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นางสาววนิดา สุทธิช่วย ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพจำนวน 1 ชุด รวมมูลค่า 8,800 บาท ในนามมูลนิธิการเคหะสงเคราะห์ โดยการเคหะแห่งชาติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับ นางสมศรี วัสวานิช ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ในห้องพักอาศัย โครงการเคหะชุมชนคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

 

Visitors: 10,923,841