กทพ. จัดพิธีเปิดโครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 พร้อมทั้ง ยกเว้นค่าผ่านทาง ของทางพิเศษ รวม 5 สาย

 

 

กทพ. อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน พร้อมทั้ง ยกเว้นค่าผ่านทาง ของทางพิเศษ รวม 5 สายทาง และขยายเวลาการให้ส่วนลดค่าผ่านทาง เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

วันนี้ (28 ธันวาคม 2566) ณ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม นายสุรเชษฐ์  เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่  พ.ศ. 2567 ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน  โดย กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 5 สายทาง ประกอบด้วย ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลีสุขสวัสดิ์) โดยเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 00.01 น. ถึงวันพุธที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 24.00 น. รวม 7 วัน และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่1) ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่2) และทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนบางปะอิน-ปากเกร็ด) โดยเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 เวลา 00.01 น. ถึงวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 เวลา 24.00 น. รวม 2 วัน พร้อมทั้งจัดตั้งหน่วยบริการประชาชน โดยปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อบริการประชาชนที่ใช้ทางพิเศษเดินทางเข้า - ออก กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 จุด ดังนี้


- ด่านฯ ขาออกเมือง (วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 - วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566) ที่ด่านฯ  บางแก้ว 1 ด่านฯ ฉิมพลี และด่านฯ บางปะอิน (ขาออก)  เวลา 07.00 – 21.00 น.
- ด่านฯ ขาเข้าเมือง (ด่านฯ ขาเข้าเมือง (วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 – วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567) ที่ด่านฯ ดาวคะนอง ด่านฯ จตุโชติ และด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) เวลา 07.00 – 21.00 น.
พร้อมทั้ง ขยายเวลาการให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษ ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอาจณรงค์ 1 (บางนา) โดยให้ส่วนลด จำนวน 25 บาท ต่อเที่ยว สำหรับรถทุกประเภท ต่อไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ในการนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน กทพ. จัดให้มีการดำเนินการกิจกรรม ดังนี้
1) จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ (WAR ROOM) ณ ศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (Expressway Traffic Management Center : ETM) ชั้น 22  อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ตั้งแต่วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 เพื่อควบคุมสั่งการในการแก้ไขปัญหาการจราจรในทางพิเศษและอุบัติเหตุต่าง ๆ พร้อมประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจราจรผ่านทางป้าย VMS และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอด 24 ชั่วโมง ในทุกสายทางเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567
2) รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันขับขี่ปลอดภัย เดินทางทั่วไทย คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจให้บริการประชาชน
3) จัดกำลังพนักงานจัดการจราจร พนักงานกู้ภัย พนักงานหน่วยปฏิบัติการพิเศษ รถกู้ภัย รถยก พร้อมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว และอุปกรณ์ เพื่ออำนวยการจราจรในทุกเส้นทาง ที่มีผู้ใช้บริการทางพิเศษ เดินทางออกนอกเมืองและเข้าเมือง เพื่อเฝ้าระวัง ในการเข้าให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ ที่ประสบเหตุต่าง ๆ อย่างทันท่วงทีและรวดเร็ว โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง พร้อมทั้งตรวจสอบเส้นทาง ทางพิเศษทั้ง 7 สายทาง ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งได้ ดำเนินการจัดตั้งจุดกวดขันวินัยจราจร บริเวณด่านฯ ชลบุรี ด่านฯ บางนา ด่านฯ บางขุนเทียน 1 และด่านฯ ประชาชื่น ในวันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2566 เวลา 20.00 – 24.00 น. โดยจัดพนักงานจัดการจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน เพื่อกวดขันรถยนต์บรรทุกคนนั่งกระบะท้าย ที่ไม่มีหลังคาปกปิดมิดชิดพร้อมทั้ง การบรรทุกสิ่งของไม่เรียบร้อยและควบคุมรถยนต์ที่บรรทุกวัตถุอันตรายให้เป็นไปตามกฎหมาย

 


 ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางพิเศษยังสามารถสอบถามข้อมูลสภาพการจราจรและแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนทางพิเศษ ได้ที่ “EXAT Call Center 1543” ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้ง ให้บริการขอความช่วยเหลือกรณีรถเกิดอุบัติเหตุ รถขัดข้องหรือเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ บนทางพิเศษ ผ่าน Application “EXAT Portal SOS” ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม นายสุรเชษฐ์  เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่  พ.ศ. 2567 ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน  โดย กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 5 สายทาง ประกอบด้วย ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลีสุขสวัสดิ์) โดยเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 00.01 น. ถึงวันพุธที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 24.00 น. รวม 7 วัน และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่1) ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่2) และทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนบางปะอิน-ปากเกร็ด) โดยเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 เวลา 00.01 น. ถึงวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 เวลา 24.00 น. รวม 2 วัน พร้อมทั้งจัดตั้งหน่วยบริการประชาชน โดยปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อบริการประชาชนที่ใช้ทางพิเศษเดินทางเข้า - ออก กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 จุด ดังนี้
- ด่านฯ ขาออกเมือง (วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 - วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566) ที่ด่านฯ  บางแก้ว 1 ด่านฯ ฉิมพลี และด่านฯ บางปะอิน (ขาออก)  เวลา 07.00 – 21.00 น.
- ด่านฯ ขาเข้าเมือง (ด่านฯ ขาเข้าเมือง (วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 – วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567) ที่ด่านฯ ดาวคะนอง ด่านฯ จตุโชติ และด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) เวลา 07.00 – 21.00 น.พร้อมทั้ง ขยายเวลาการให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษ ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอาจณรงค์ 1 (บางนา) โดยให้ส่วนลด จำนวน 25 บาท ต่อเที่ยว สำหรับรถทุกประเภท ต่อไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ในการนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน กทพ. จัดให้มีการดำเนินการกิจกรรม ดังนี้
1) จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ (WAR ROOM) ณ ศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (Expressway Traffic Management Center : ETM) ชั้น 22  อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ตั้งแต่วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 เพื่อควบคุมสั่งการในการแก้ไขปัญหาการจราจรในทางพิเศษและอุบัติเหตุต่าง ๆ พร้อมประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจราจรผ่านทางป้าย VMS และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอด 24 ชั่วโมง ในทุกสายทางเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567
2) รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันขับขี่ปลอดภัย เดินทางทั่วไทย คมนาคม สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจให้บริการประชาชน
3) จัดกำลังพนักงานจัดการจราจร พนักงานกู้ภัย พนักงานหน่วยปฏิบัติการพิเศษ รถกู้ภัย รถยก พร้อมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว และอุปกรณ์ เพื่ออำนวยการจราจรในทุกเส้นทาง ที่มีผู้ใช้บริการทางพิเศษ เดินทางออกนอกเมืองและเข้าเมือง เพื่อเฝ้าระวัง ในการเข้าให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ ที่ประสบเหตุต่าง ๆ อย่างทันท่วงทีและรวดเร็ว โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง พร้อมทั้งตรวจสอบเส้นทาง ทางพิเศษทั้ง 7 สายทาง ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งได้ ดำเนินการจัดตั้งจุดกวดขันวินัยจราจร บริเวณด่านฯ ชลบุรี ด่านฯ บางนา ด่านฯ บางขุนเทียน 1 และด่านฯ ประชาชื่น ในวันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2566 เวลา 20.00 – 24.00 น. โดยจัดพนักงานจัดการจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน เพื่อกวดขันรถยนต์บรรทุกคนนั่งกระบะท้าย ที่ไม่มีหลังคาปกปิดมิดชิดพร้อมทั้ง การบรรทุกสิ่งของไม่เรียบร้อยและควบคุมรถยนต์ที่บรรทุกวัตถุอันตรายให้เป็นไปตามกฎหมาย

 


ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางพิเศษยังสามารถสอบถามข้อมูลสภาพการจราจรและแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนทางพิเศษ ได้ที่ “EXAT Call Center 1543” ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้ง ให้บริการขอความช่วยเหลือกรณีรถเกิดอุบัติเหตุ รถขัดข้องหรือเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ บนทางพิเศษ ผ่าน Application “EXAT Portal SOS” ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

Visitors: 10,923,876