เอไอเอ ประเทศไทย คว้ารางวัล TOP50 Companies in Thailand 2024 บริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุดแห่งปี จาก WorkVenture

 

 

เอไอเอ ประเทศไทย ผู้นำในธุรกิจประกันชีวิตและสุขภาพ ที่ดูแลคนไทยมาอย่างยาวนานเข้าสู่ปีที่ 86 คว้ารางวัล TOP50 Companies in Thailand 2024 บริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุดแห่งปีจาก WorkVenture โดยเอไอเอ ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 44 ซึ่งถือเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มธุรกิจประกันชีวิตและสุขภาพ ในงานประกาศรางวัล ได้มี นางศรัณยา เทียนถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมคณะผู้บริหาร ขึ้นรับรางวัลจาก นายเย็นส์ โพลด์ CEO ของ WorkVenture ซึ่งรางวัลดังกล่าวมาจากการสำรวจทั้งทาง Online และ Offline กับผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 22-35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวนกว่า 11,452 คน จึงนับเป็นรางวัลอันน่าภาคภูมิใจ และตอกย้ำถึงการเป็นบริษัทที่พร้อมเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้ และพัฒนาตัวเองอย่างรอบด้าน ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่ปลูกฝังถึงความเชื่อมั่น “Believe in Better” เพื่อความสุขในการทำงาน และผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในทุกวัน สอดคล้องกับคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น โดยงานประกาศรางวัล TOP50 Companies in Thailand 2024 จัดขึ้น ณ โรงแรม Nikko Bangkok เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม ที่ผ่านมา

 

 

สำหรับที่เอไอเอ ประเทศไทย ได้มีการพัฒนาโปรแกรมที่โดดเด่นและแตกต่าง อย่าง “WorkWell with AIA” เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตเพื่อการมีสุขภาพที่ดีของพนักงานในองค์กรซึ่งมีจำนวนกว่า 2,500 คน ภายใต้ 4 มิติหลัก ประกอบด้วย สุขภาพกาย (Live Well) สุขภาพใจ (Think Well) สุขภาพทางการเงิน (Plan Well) และการมีส่วนร่วมทางสังคม (Feel Well) ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้จัดขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเพื่อนพนักงาน พร้อมกับมอบสวัสดิการที่ดี เพื่อช่วยสร้างความมั่นคงให้กับทุกชีวิตที่อยู่ในครอบครัวเอไอเอ ประเทศไทย  

 

 

Visitors: 14,043,055