พลังงาน จับมือ สรรพสามิต เดินหน้าลดภาษีน้ำมันดีเซลต่อเนื่อง ช่วยเหลือประชาชน

 

 

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ กรมสรรพสามิต ลดภาษีน้ำมันดีเซล และใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าร่วมอุดหนุน ส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร มีผลถึง 19 เมษายน 2567

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า หลังจากที่กระทรวงพลังงานได้ออกมาตรการลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ โดยการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร ซึ่งได้สิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งกระทรวงพลังงานก็ได้ดำเนินมาตรการอย่างต่อเนื่อง และได้ประกาศเมื่อปลายปีที่ผ่านมาว่าให้ตรึงราคาน้ำมันดีเซลไปอีก 3 เดือน แต่เนื่องจากอยู่ระหว่างการหารือกับกรมสรรพสามิต ทำให้ในช่วงแรกกระทรวงพลังงานได้ใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เข้าอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลและวันนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กรมสรรพสามิต ลดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลในอัตราประมาณ 1 บาทต่อลิตร เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2567
ที่ผ่านมา กระทรวงพลังงาน ได้ดำเนินนโยบายช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบให้กรมสรรพสามิต ลดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงประมาณ 1 บาทต่อลิตร จากเดิมเก็บที่ประมาณ 5 - 6 บาทต่อลิตร เหลือประมาณ 4 - 5 บาทต่อลิตร (ขึ้นอยู่กับชนิดน้ำมัน) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ส่วนที่เหลือให้ใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าอุดหนุน ส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลจะไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร คาดว่า การลดการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลจะช่วยแบ่งเบาภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้เดือนละประมาณ 2,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ เราได้เตรียมดำเนินการปรังปรุงโครงสร้างราคาพลังงานทั้งไฟฟ้าและน้ำมันเพื่อให้ประชาชนได้ใช้พลังงานในราคาที่เป็นธรรม เนื่องจากการแก้กฎหมายมีความซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย จึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการดำเนินการ

Visitors: 10,922,564