ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2561 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะทำการย้ายสถานที่ทำการสำนักงานใหญ่

จากเดิม
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ติดต่อสำนักงานใหญ่ โทร. 0-2655-4000
ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า (Contact Center) โทร. 0-2655-3000
เปลี่ยนเป็น
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
87/1 แคปปิตอล ทาวเวอร์, ออล ซีซั่นส์ เพลส ชั้นที่ 3
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสำนักงานใหญ่ โทร. 0-2257-9999
ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า (Contact Center) โทร. 1315

Visitors: 239,376