สอ.มจธ.ไว้วางใจให้สหประกันชีวิตดูแลสวัสดิการสมาชิก

รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล  ประธานฯ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  จำกัด (สอ.มจธ.) ลงนามเปิดกรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อกับสหประกันชีวิต โดยมีพลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ และคณะ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561

พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานฯ บมจ.สหประกันชีวิต กล่าวว่า ขอขอบคุณ ประธานและคณะกรรมการของ สอ.มจธ. ที่มอบความมอบความไว้วางใจให้สหประกันชีวิตจัดสวัสดิการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อให้แก่สมาชิกของสหกรณ์  ซึ่งถือเป็นการคุ้มครองสินเชื่อให้กับสมาชิกและป้องความเสี่ยงให้สหกรณ์ในคราวเดียวกันด้วย 

Visitors: 239,383