FWD ประกันชีวิต ส่ง “เอฟดับบลิวดี แซฟวี เพนชัน”เพิ่มความมั่นใจ เตรียมพร้อมเพื่อชีวิตหลังเกษียณที่กำหนดได้เอง

 

 

 

FWD ประกันชีวิต เปิดตัวผลิตภัณฑ์ประกันใหม่สำหรับช่องทางตัวแทน “เอฟดับบลิวดี แซฟวี เพนชัน” (FWD Savvy Pension 90/9, 90/60) ตอบโจทย์ผู้ที่มองหาเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยเตรียมความพร้อมเพื่อชีวิตหลังเกษียณในแบบที่ใจต้องการ มีให้เลือกทั้งแบบชำระเบี้ยสั้นเพียง 9 ปีหรือจ่ายสบายๆ จนถึงอายุ 60 ปี เติมเต็มความมั่นใจกับเส้นทางชีวิตหลังเกษียณ แม้ค่าครองชีพในอนาคตจะสูงขึ้น เงินบำนาญก็ปรับเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน สูงสุดถึง 28% ของทุนประกันภัย คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 90 ปี พร้อมสิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท เริ่มต้นวันนี้เพื่อชีวิตหลังเกษียณที่คุณกำหนดได้เอง

นางสาวอลิสา อารีพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต” หรือ “FWD ประกันชีวิต”) กล่าวว่า ด้วยความก้าวหน้าและการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยีทางการแพทย์ การมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ทำให้คนไทยมีอายุยืนยาว และมีช่วงชีวิตหลังเกษียณที่ยาวนานขึ้น ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ และค่ารักษาพยาบาลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นการวางแผนทางการเงินอย่างรอบคอบด้วยเครื่องมือทางการเงินที่ให้ผลตอบแทนแน่นอนในทุกสภาพเศรษฐกิจ จึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการสร้างความมั่นคงให้ชีวิตเกษียณ และก้าวทันกับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ ด้วยหลักการทำงานแบบ Customer-led ของ FWD ประกันชีวิต ที่ยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เราจึงได้ออกแบบผลิตภัณฑ์แบบประกันบำนาญ “เอฟดับบลิวดี แซฟวี เพนชัน” (FWD Savvy Pension 90/9, 90/60) เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าวัยทำงานที่กำลังวางแผนอนาคต และเตรียมพร้อมเข้าสู่ชีวิตวัยเกษียณในแบบที่สามารถกำหนดได้อย่างที่ใจต้องการ ให้ความมั่นใจด้วยความคุ้มครองชีวิตทั้งก่อนและหลังเกษียณ รวมถึงพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของช่วงชีวิตได้โดยไม่ต้องกังวล แม้ว่าแนวโน้มค่าครองชีพในอนาคตและอัตราเงินเฟ้อจะปรับตัวสูงขึ้นก็ตาม นอกจากนี้เบี้ยประกันภัยยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอีกด้วย

แบบประกันบำนาญ “เอฟดับบลิวดี แซฟวี เพนชัน(FWD Savvy Pension 90/9, 90/60) “จุดเริ่มต้นของชีวิตเกษียณที่คุณกำหนดได้เอง” พร้อมรับเงินบำนาญต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่อายุ 60 ปี ยาวจนถึงอายุ 90 ปี และรับเงินบำนาญที่เพิ่มขึ้น เริ่มต้น 16% ของทุนประกันภัย และสูงสุดถึง 28% ของทุนประกันภัย มอบความสบายใจกับทางเลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันที่สามารถเลือกได้ตามความต้องการทั้งแบบชำระเบี้ยประกันระยะสั้น 9 ปี โดยมีอายุรับประกันภัยตั้งแต่ 20 – 50 ปี หรือชำระเบี้ยประกันจนถึงอายุ 60 ปี โดยมีอายุรับประกันภัยตั้งแต่ 20 – 55 ปี

ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ เอฟดับบลิวดี แซฟวี เพนชันสามารถติดต่อช่องทางตัวแทนประกันชีวิต FWD ประกันชีวิต พร้อมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FWD Customer Center 1351 หรือช่องทางเว็บไซต์ https://www.fwd.co.th/

Visitors: 9,660,225