พร้อมจัดงาน Thailand Smart City Expo 2022 (ไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ)

 

นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล (คนกลาง) บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด พร้อมด้วยดร.ภาสกร ประถมบุตร (คนที่ 2 จากขวา) รองผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานโครงการพิเศษและศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า นายนิติ เมฆหมอก (คนที่ 2 จากซ้าย) นายกสมาคมไทยไอโอที  และกลุ่มพันธมิตรนำโดย นายประพัทธ์พงษ์ อุปลา (คนที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายบุญชู จันทร์สุวรรณ (คนที่ 1 จากขวา) นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดงาน Thailand Smart City Expo 2022 (ไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 ณ ณ ฮอลล์ 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้รวบรวมนวัตกรรมด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั่วทุกมุมโลกมาจัดแสดงพร้อมให้ความรู้จากผู้เชี่ยวขาญ ครอบคลุม 7 กลุ่มประเภทสินค้า รวมกว่า 300 บูธ เพื่อจุดประกายแนวคิดการพัฒนาเมืองโดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมให้สอดรับกับอัตลักษณ์ของแต่ละเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท เมื่อเร็วๆ นี้

Visitors: 10,887,596