สนพ. เผย ราคา Spot LNG ตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้น 2.334 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู เหตุหวั่นสงครามอิสราเอล-ฮามาส บานปลาย

 

 

 

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) สนพ.ได้ติดตามสถานการณ์ราคาก๊าซธรรมชาติเหลวในตลาดจร หรือ Spot LNG ช่วงระหว่างวันที่ 913 ตุลาคม 2566 พบว่า ราคา Spot LNG เฉลี่ยในสัปดาห์นี้ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 2.334 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 15.430 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู เนื่องจากตลาดมีความกังวลต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางระหว่างกลุ่มฮามาสและอิสราเอลที่อาจบานปลายจนส่งผลกระทบต่ออุปทานพลังงานของโลก รวมทั้งการเจรจาของสหภาพแรงงานที่โรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของบริษัท Chevron ประเทศออสเตรเลีย ในโครงการกอร์กอนและวีทสโตน (Gorgon and Wheatstone) ยังคงไม่ได้ข้อสรุป อีกทั้งการพยากรณ์อากาศของยุโรปในช่วงสัปดาห์ข้างหน้าที่คาดว่าจะหนาวเย็นกว่าปกติ อาจจะทำให้มีการดึงก๊าซธรรมชาติใน Storage มาใช้ก่อนเข้าฤดูหนาว อย่างไรก็ตามความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในเอเชียเหนือกลับลดลง เนื่องจากอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างฤดูร้อนสู่ฤดูหนาว

 

นายวัฒนพงษ์ กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) พบว่า ราคาก๊าซธรรมชาติ (Pool) เดือนสิงหาคม 2566 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 7.5057 บาท/ล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 333.4681 บาท/ล้านบีทียู จากราคานำเข้า LNG ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นและอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่าลง สำหรับราคา Spot LNG เฉลี่ยเดือนสิงหาคม 2566 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1.4027 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 12.6237 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู เนื่องจากความต้องการใช้้ก๊าซธรรมชาติของประเทศในแถบเอเชียเพิ่มสูงขึ้นหลังเผชิญภาวะคลื่นความร้อน (Heat wave)

นายวัฒนพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) (สถานีภายในรัศมี 50 กม. จากสถานีแม่) ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 15 ตุลาคม 2566 สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล อยู่ที่ 19.59  บาท/กิโลกรัม รถแท็กซี่ อยู่ที่ 14.62 บาท/กิโลกรัม รถโดยสารสาธารณะ อยู่ที่ 18.59 บาท/กิโลกรัม และสำหรับสถานีลูกที่อยู่ไกลสถานีแม่มากที่สุด (ไม่รวมภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด) อยู่ที่ 23.59 บาท/กิโลกรัม  ทั้งนี้ ประเทศไทยมีปริมาณการจำหน่ายก๊าซ NGV ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 อยู่ที่ 3,288 ตันต่อวัน (หรือประมาณ 135.58 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) ทั้งนี้ มีสถานีบริการที่ยังเปิดให้บริการทั้งหมด 329 สถานี แบ่งเป็น สถานีแม่ 18 สถานี สถานีลูกและสถานีแนวท่อ 311 สถานี

 

 

 

 

Visitors: 10,151,046