“SKILL DRIVING JUNIOR” ร่วมมือ “THE MALL” จัดการเรียนรู้ ฝึกวินัยจราจรให้เด็ก และเยาวชน

ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการโครงการ ขับเป็น...ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล ร่วมงาน “THE MALL KIDS FUNTASIA : KIDDO HERO” โดยจัดกิจกรรม โตไป…ขับเป็น”(SKILL DRIVING EXPERIENCE JUNIOR) อบรมวินัยจราจรแก่เด็ก และเยาวชน ขับขี่ในถนนจำลองที่ปลอดภัย MCC HALL THE MALL บางกะปิ เมื่อวันที่ 6-9มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

Visitors: 10,138,158