ชาวสมุทรปราการกว่า 5,000 ครัวเรือน น้ำไหลแรงขึ้น หลัง กปน. ทุ่มงบกว่า 300 ล้านบาท วางท่อประปาใหม่เสร็จแล้ว เสริมเสถียรภาพการให้บริการน้ำประปาในพื้นที่รอยต่อ และ EEC

 

นายมานิต ปานเอม รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. ได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมทางหลวงชนบท ในการดำเนินงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณโครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 314 - ลาดกระบัง (ช่วงที่ 1 และ 2) พร้อมโครงการก่อสร้างถนนของ กรมทางหลวงชนบท ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2559 เป็นต้นมา โดย กปน. ได้ดำเนินการวางท่อประปาใหม่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร ความยาวท่อรวมประมาณ 11 กิโลเมตร ในทางหลวงชนบท ฉช.3001 (ถนนอ่อนนุช-เทพราช) อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่บริเวณคลองกาหลง ถึงบริเวณตลาดคลองสวน 100 ปี เพื่อทดแทนท่อประธานเดิมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร ความยาวท่อรวมประมาณ 4 กิโลเมตร โดยได้เริ่มทยอยเปิดจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 จากนั้นได้ทยอยดำเนินการวางท่อประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร ทดแทนท่อประปาเดิม ควบคู่ไปกับการดำเนินงานก่อสร้างถนนของกรมทางหลวงชนบท รวมงบประมาณกว่า 300 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมเปิดจ่ายน้ำเข้าระบบเต็มรูปแบบเรียบร้อยแล้ว   

นายมานิต กล่าวเพิ่มเติมว่า การวางท่อประธานและท่อประปาดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการน้ำประปาในพื้นที่ 4 ตำบล ของจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ตำบลเปร็ง ตำบลคลองสวน ตำบลคลองนิยมยาตรา (อำเภอบางบ่อ) และตำบลบางเสาธง (อำเภอบางเสาธง) ซึ่งอยู่ในพื้นที่ให้บริการของสำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ ช่วยให้ลูกค้ากว่า 5,000 ครัวเรือน ในพื้นที่ 4 ตำบลดังกล่าว ได้รับบริการน้ำประปา อย่างทั่วถึง ด้วยปริมาณที่เพียงพอ และแรงดันน้ำที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งได้มีการเชื่อมต่อกับท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) รองรับการขยายเขตบริการน้ำประปาด้วยการเชื่อมต่อกับพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และสนับสนุนการพัฒนาโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตอีกด้วย 

Visitors: 10,887,596