คพ. มอบ ขยะไม่กำพร้า 2 ตัน ให้ SCG แปรรูปเป็นพลังงาน

 

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เป็นประธานเปิดโครงการ ขยะไม่กำพร้าเพื่อนำขยะกำพร้าส่งบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (SCG) นำไปแปรรูปเป็นพลังงาน โดยมี นายมงคล พรชื่นชูวงศ์ ผู้อำนวยการธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (SCG) เป็นผู้รับมอบ

นายปิ่นสักก์ กล่าวว่า การจัดทำโครงการ ขยะไม่กำพร้าสืบเนื่องมาจากปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ยังมีการทิ้งขยะรวมกันทุกประเภท ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับภาระในการกำจัดขยะจำนวนมาก และเมื่อมีการคัดแยกขยะแล้ว ยังมีขยะส่วนที่เหลือซึ่งเรียกว่าขยะกำพร้าอีกจำนวนมากที่ต้องนำไปกำจัดทิ้ง ตัวอย่างเช่น เสื้อผ้า ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน มุ้ง ชุดชั้นใน ถุงน่อง ถุงเท้า เป็นต้น ซึ่งขยะเหล่านี้ หากมีการเก็บรวบรวมในปริมาณมาก จะสามารถนำไปแปรรูปเป็นพลังงานได้

นายปิ่นสักก์ กล่าวว่า คพ.จึงร่วมกับ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (SCG) จัดทำโครงการ ขยะไม่กำพร้าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะช่วยตอบโจทย์ปัญหาดังกล่าว โดย คพ. ได้เชิญชวนเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานนำขยะกำพร้าที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมารวบรวมให้มีปริมาณมากพอ จนคุ้มค่าต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการเผาเป็นพลังงาน ซึ่งในปี 2565 มีผู้นำขยะกำพร้ามาบริจาคจำนวน 2 ตัน คพ.จะนำขยะกำพร้าเหล่านี้ส่งมอบให้ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (SCG) ขนส่งไปยังโรงไฟฟ้า มาบตาพุด อีโค่-เอ็นเนอร์ยี แพลนท์ เพื่อแปรรูปเป็นพลังงานต่อไป

กิจกรรมนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินการลด และคัดแยกขยะ ณ ต้นทาง เพื่อให้เกิดรากฐานการจัดการขยะที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การสร้างกลไกความร่วมมือจากภาคส่วน โดยโครงการดังกล่าวจะสามารถเป็นต้นแบบขยายไปยังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและครัวเรือน เป็นการสร้างวินัยในการคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะที่จะนำไปฝังกลบในสถานที่กำจัดขยะ นำไปใช้ประโยชน์ด้านการผลิตพลังงาน นายปิ่นสักก์ กล่าว

 

 

Visitors: 10,138,129