sacit ระดม 9 กูรู มองเทรนด์โลกวางทิศทางงานศิลปหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากล

นางสาวนฤดี  ภู่รัตนรักษ์ (คนที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม และรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ sacit เป็นประธานในการประชุมเสวนา “sacit Craft Power” SACIT The Future of Crafts : Guru Panel พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปหัตถกรรมไทย 9 ท่าน มาแสดงความ คิดเห็น ให้เกิดข้อมูล 3 ด้าน อันได้แก่ Unseen Craft, Thainess, Craft Power เพื่อให้เห็นแนวทางความต้องการของตลาดในอนาคต ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาสินค้าศิลปหัตถกรรมไทยให้เติบโตขยายในตลาดโลก และสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยให้เผยแพร่ไปในระดับสากล และเกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เมื่อเร็วๆ นี้ 

Visitors: 114,006,643