กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดงาน “KTAXA Signature Hospital Awards 2023” เพื่อเชิดชูเกียรติพันธมิตรโรงพยาบาลคู่สัญญา ย้ำการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าคนสำคัญ

 

 

 

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ผู้นำธุรกิจประกันชีวิตและสุขภาพ นำโดย คุณภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า (แถวหน้า คนกลาง) คุณณัฐเนตร พงศ์พิพัฒไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แผนกผลิตภัณฑ์และพัฒนาธุรกิจประกันสุขภาพ (แถวหน้า คนที่ 5 จากขวา) จัดงานมอบรางวัลเกียรติยศ “KTAXA Signature Hospital Awards 2023” ให้แก่สุดยอดโรงพยาบาลคู่สัญญา 18 แห่งจากทั่วประเทศ ที่มีความโดดเด่นด้านการบริการ การให้การสนับสนุนความร่วมมือประสานงานระหว่างองค์กร การบริหารจัดการด้านทรัพยากรทางการแพทย์และระบบสินไหมประกันสุขภาพยอดเยี่ยม รวมทั้งการมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าคนสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัทฯ ในการมีลูกค้ามาเป็นที่หนึ่ง หรือ Customer First พร้อมมุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน ระหว่างลูกค้า โรงพยาบาล และบริษัทฯ รวมไปถึงการพัฒนาบริการและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมส่งความคุ้มครอง และบริการที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง

การมอบรางวัล KTAXA Signature Hospital Awards 2023 เป็นการคัดเลือกโรงพยาบาลเครือข่ายกว่า 340 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งมีจำนวน 18 โรงพยาบาลที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ จาก 6 ประเภทรางวัล โดยสุดยอดโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภท มีดังนี้

1.         รางวัลโรงพยาบาลยอดเยี่ยม ด้านการให้บริการลูกค้าประกัน (Best Hospital for Excellent Customer Service Award)

โรงพยาบาลที่ประสบความสำเร็จ และมีความเป็นเลิศในด้านการสร้างประสบการณ์ประทับใจในการให้บริการลูกค้าประกันสุขภาพ และตัวแทนของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต อย่างยอดเยี่ยม ได้แก่

·       โรงพยาบาลพญาไท 1

·       โรงพยาบาลพระรามเก้า

·       โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

2.         รางวัลโรงพยาบาลยอดเยี่ยม ด้านการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการดำเนินงานและการบริการลูกค้าประกันสุขภาพ (Best Hospital for InsurTech Adoption

3.         โรงพยาบาลที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการบริการลูกค้าประกันสุขภาพและการประสานงานเรียกร้องสินไหมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และ/หรือการเชื่อมต่อข้อมูลในการส่งเรียกร้องสินไหมผ่านโปรแกรมประยุกต์ (Application Programing Interface) ได้แก่

·       โรงพยาบาลกรุงเทพ

·       โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

·       โรงพยาบาลศรีสวรรค์

4.         รางวัลโรงพยาบาลยอดเยี่ยม ด้านการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพ (Best Hospital Insurance & Claim Process Award)

โรงพยาบาลที่ประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศในด้านกระบวนการจัดการระบบประกันสุขภาพ พร้อมทั้งมีการประสานงานด้วยความรวดเร็ว มีความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล และมีความเข้าใจในการให้บริการลูกค้าประกันสุขภาพ ได้แก่

·       โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

·       โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

·       โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 

5.         รางวัลโรงพยาบาลยอดเยี่ยม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์ (Best Hospital Utilization Management Award)

โรงพยาบาลที่ประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศในด้านมาตรฐานการตรวจรักษาที่มีคุณภาพ มีการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ที่เหมาะสม และคุ้มค่าตามเป้าหมายแนวปฏิบัติที่ดีเยี่ยม ได้แก่

·       โรงพยาบาลนครธน

·       โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

·       ศูนย์ศรีพัฒน์

6.         รางวัลโรงพยาบาลพันธมิตรยอดเยี่ยม ด้านการสนับสนุนความร่วมมือระดับองค์กร (Best Healthcare Provider Partnership Award)โรงพยาบาลที่ประสบความสำเร็จ และมีความเป็นเลิศ ในด้านการบริหารจัดการด้านสินไหม ความร่วมมือทางธุรกิจ สิทธิประโยชน์ รวมถึงปฏิบัติการตามกฎระเบียบด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความพึงพอใจในการเข้ารับบริการของลูกค้าประกันสุขภาพและตัวแทนของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้แก่

·       โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

·       โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

·       โรงพยาบาลศิครินทร์

7.         รางวัลศูนย์การแพทย์ยอดเยี่ยม ด้านการแพทย์ครบวงจร (Best Medical Centre for Comprehensive Medical Service Award)

8.         โรงพยาบาลที่ประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์ และผู้นำในการให้บริการการรักษาพยาบาลของประเทศไทย โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ล้ำสมัย ได้แก่

·       โรงพยาบาลรามาธิบดี

·       โรงพยาบาลศรีนครินทร์

·       โรงพยาบาลศิริราช

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ และการบริการที่ดีที่สุดอย่างเหนือระดับแก่ลูกค้าคนสำคัญอยู่เสมอ พร้อมเป็นเพื่อนคู่คิด และอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องผลิตภัณฑ์ และบริการอื่นๆ ได้ที่ โทร.1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ https://www.krungthai-axa.co.th/  

Visitors: 10,887,587