กปน. เชิญชวนช่างประปามืออาชีพ ร่วมโครงการ MWA Care Service ร่วมธุรกิจ สร้างรายได้ ไปกับ กปน.

 

การประปานครหลวง (กปน.) ขอเชิญชวนช่างประปามืออาชีพ เข้าร่วมโครงการ “MWA Care Service ร่วมธุรกิจ สร้างรายได้ ไปกับ กปน.” เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรสำรวจหาท่อแตกรั่ว และซ่อมท่อแตกท่อรั่ว หลักสูตรล้างถังพักน้ำขนาดเล็ก โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (เฉพาะรุ่นแรก) พร้อมร่วมให้บริการธุรกิจหลังมาตรวัดน้ำ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ผ่าน กปน. โดยผู้ที่สนใจ ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 50 ปี สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านช่าง และมีประสบการณ์ทำงานด้านงานประปา 2 ปี ขึ้นไป เป็นต้น สามารถส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือลงทะเบียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่ บัดนี้ -7 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถเลือกสมัครเข้ารับการอบรมได้ทั้ง 2 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรสำรวจหาท่อแตกรั่ว และซ่อมท่อแตกท่อรั่ว (รับสมัครจำนวน 30 ท่าน) ดำเนินการอบรมวันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2564 และ 2. หลักสูตรล้างถังพักน้ำขนาดเล็ก (รับสมัครจำนวน 30 ท่าน) ดำเนินการอบรมวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเมื่อสำเร็จหลักสูตรแล้ว จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านเกณฑ์การทดสอบ พร้อมสิทธิ์ในการเข้าร่วมให้บริการธุรกิจหลังมาตรวัดน้ำ ผ่าน กปน. จากนั้น ในช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2564 กปน. จะเพิ่มช่องทาง การรับคำร้องธุรกิจหลังมาตรวัดน้ำบนแอปพลิเคชัน MWA onMobile เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า และเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ช่างประปาที่เข้าร่วมโครงการฯ อย่างยั่งยืนอีกด้วย

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองวิชาการประปา การประปานครหลวง เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 02-504-0123 ต่อ 1006 หรือ 1008 หรือ 1734      

Visitors: 10,138,158