ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว

 

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มิลลิเมตร ในถนนพระราม 9 เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณคลองสามเสนใน ถนนอโศก-ดินแดง ในคืนวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

- ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกอโศกเพชร ถึงคลองแสนแสบ

- ถนนอโศก-ดินแดง ชุมชนริมคลองสามเสนใน ซอยแจ่มเงินรักษา ซอยไม้ดัด   

และ ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณคลองประเวศ ถนนฉลองกรุง (หลังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

-ถนนคู่ขนานทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตั้งแต่คลองลำปลาทิว ถึงทางรถไฟ ท้ายหมู่บ้านพิศาลการประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง ศูนย์บริการประชาชนโทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 64   

 

Visitors: 10,138,119