กฟผ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ “โครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน” ครั้งที่ 2

 

กฟผ. ประกาศ 721 รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ โครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน” ครั้งที่ 2 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทาง http://www.egat.co.th/newjobber และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอย่างเป็นทางการ 19 มี.ค. 64 พร้อมจัดปฐมนิเทศพร้อมกันทั่วประเทศ 26 มี.ค. 64

นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน ในฐานะรองโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่เข้าร่วม “โครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน” ครั้งที่ 2 ว่า ขณะนี้ กฟผ. ได้ดำเนินการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ซึ่งจากการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัคร พบมีผู้ผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับสมัครของโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 721 คน โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.egat.co.th/newjobber

สำหรับ ผู้ผ่านคุณสมบัติที่มีรายชื่อตามประกาศ เจ้าหน้าที่ กฟผ. จะดำเนินการติดต่อกลับ ระหว่างวันที่ 8 - 18 มีนาคม 2564 ตามช่องทางที่กรอกไว้ในใบสมัคร และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 และจะจัดปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศพร้อมกัน ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กฟผ. 

 

Visitors: 10,887,577