ทบ. - กฟผ. ประกาศความร่วมมือศึกษาพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก เสริมความมั่นคงพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก โดยมี พลโท รังษี กิติญาณทรัพย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และ ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. ร่วมลงนามเป็นพยาน ณ อาคารเบญจรังสฤษฏ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์บนพื้นที่ที่อยู่ในการดูแลของกองทัพบก ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนด้านพลังงานให้กับประเทศและประชาชนต่อไป  

 

Visitors: 10,910,818