บีโอไอร่วมเป็นวิทยากรโครงการตลาดทุนพบภาครัฐครั้งที่ 3/2563

 

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) (กลาง) เป็นวิทยากรในงานเสวนาออนไลน์ (Webinar) หัวข้อ “โครงการตลาดทุนพบภาครัฐ ครั้งที่ 3/2563: ทิศทางการลงทุนในภาคการผลิตและบริการในไทยหลังจากวิกฤต COVID-19” จัดโดยสภาธุรกิจตลาดทุนไทย โดยมีนายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้ดำเนินรายการ และนางลัษมณ อรรถาพิช รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมเป็นวิทยากร เมื่อเร็วๆ นี้  

                

Visitors: 10,138,146