กฟผ. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารของ TBCSD ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้การต้อนรับพร้อมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อร่วมพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ TBCSD ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 โดยมีคณะกรรมการบริหาร TBCSD และผู้บริหารจากองค์กรสมาชิก TBCSD เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ กฟผ. สำนักงานใหญ่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

Visitors: 9,638,561