กฟผ. ส่งต่อความห่วงใยมอบเจลอนามัยน้ำใจ กฟผ. ลดการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 แก่เด็กและเยาวชน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยนายชฎิล ศุขะพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การ พร้อมด้วยนายอาทิตย์ อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์และอนามัย ร่วมมอบเจลอนามัยน้ำใจ กฟผ. จำนวน 1,000 ขวด ให้กับนางสาวมลฤดี เนียมรักษา ผู้ชำนาญการพิเศษ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยควบคุมการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่เด็กและเยาวชน ณ อาคาร ท.103 สำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี  

 

Visitors: 10,887,606