กฟผ. รับโล่องค์กรดีเด่น สร้างคนดี คนเก่งแก่สังคม

นายนำพล โพธิวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับโล่พร้อมเกียรติบัตรจากโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก โดยมีนายศิริพงษ์ รัสมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตหนองจอก เป็นประธานในการมอบ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ กฟผ. เป็นองค์กรดีเด่น ประเภทองค์กรที่สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อสร้างคนดี คนเก่งแก่สังคม จากการที่ กฟผ. ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่โรงเรียนมัธยมหนองจอกอย่างต่อเนื่อง ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพฯ  

Visitors: 9,671,496