ดีเดย์จัดการซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ในประเทศไทย

 

นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) และนายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการศึกษาการบริหารจัดการซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ในประเทศไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ที่ใช้งานภายในประเทศอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนที่สามารถนำมาแปรรูปและนำกลับไปใช้ในอนาคต พร้อมตั้งเป้าพัฒนาสู่การจัดตั้งโรงงานบริหารจัดการซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้นแบบของประเทศต่อไป 

Visitors: 10,138,131