กฟผ. บริจาครถกระบะพร้อมเงินสนับสนุน ให้แก่โรงเรียนปูทะเลย์มหาวิชชาลัย และศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง

นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำรถกระบะจำนวน 2 คัน พร้อมเงินบริจาคสำหรับค่าจดทะเบียนและตรวจสภาพสำหรับรถ รวมถึงสมุดนักเรียนมอบให้แก่โรงเรียนปูทะเลย์มหาวิชชาลัย และศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จ.ชลบุรี โดยมี ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รับมอบ ซึ่งศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมมาบเอื้องเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ส่งต่อหลักแนวคิดเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาต่อประชาชน โดย กฟผ. เห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่สนใจให้มีพื้นฐานความเข้าใจในหลักแนวคิดสู่การปฏิบัติจริงได้ 

Visitors: 9,671,486