ครม.แต่งตั้ง“กุลิศ สมบัติศิริ”นั่งประธานบอร์ด กฟผ. คนใหม่

ครม. มีมติแต่งตั้ง นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ กฟผ.คนใหม่ มีผลตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้ง  นายกุลิศ สมบัติศิริ เป็นประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ประธานกรรมการ กฟผ.) แทน นายดิสทัต โหตระกิตย์ ที่ลาออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

สำหรับนายกุลิศ สมบัติศิริ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงพลังงาน และเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) ระหว่างปี 2557 – 2558 อธิบดีกรมศุลกากร ระหว่างปี 2558 – 2561

ทั้งนี้ นายกุลิศ สมบัติศิริ เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ระหว่าง ปี 2561 – 2562  กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในปี 2562 และเคยดำรงตำแหน่งกรรมการ กฟผ. ระหว่างปี 2554 - 2557 ด้วย    

Visitors: 10,138,117