กฟผ. โชว์ศักยภาพงานมาตรวิทยาและสอบเทียบเครื่องมือวัด ในงาน Thailand Lab International 2019

กฟผ. แสดงนิทรรศการโชว์ศักยภาพงานมาตรวิทยาและสอบเทียบเครื่องมือวัดภายในงาน Thailand Lab International 2019 พร้อมร่วมผลักดันอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวหน้าและมีมาตรฐานทัดเทียมสากล ด้วยบริการธุรกิจงานสอบเทียบเครื่องมือวัดที่พร้อมให้บริการทุกกลุ่มลูกค้าอย่างมืออาชีพ

นายเสน่ห์ ตรีขันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมพิธีเปิดงาน Thailand Lab International 2019 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2562 พร้อมนำนิทรรศการงานมาตรวิทยาและสอบเทียบเครื่องมือวัดของ กฟผ. ร่วมจัดแสดง โดยมี ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี และมีผู้ประกอบการชั้นนำกว่า 255 บริษัท จากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ร่วมงาน ณ ไบเทค   ฮอลล์ 102-103 ไบเทค กรุงเทพมหานคร

นายเสน่ห์ ตรีขันธ์  ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. เป็นหน่วยงานภาครัฐของไทยที่มีความพร้อมในการให้บริการธุรกิจงานสอบเทียบเครื่องมือวัด โดยมีศูนย์มาตรวิทยาและสอบเทียบเครื่องมือวัด กฟผ. ที่มีศักยภาพ ทันสมัย และผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ตลอดจนมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ โดยเปิดให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด รวม 8 สาขาการวัด ได้แก่ 1.ไฟฟ้า 2.อุณหภูมิ 3.ความชื้นสัมพัทธ์ 4.การสั่นสะเทือน  5.มวล 6.มิติ 7.แรงบิด และ 8.ความดันและสาขาสุญญากาศ โดยพร้อมให้บริการลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบ On Site ด้วยการส่งอุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆ เข้ามาทดสอบค่าความเที่ยงตรงยังห้องปฏิบัติการเพื่อสอบเทียบให้มีค่าที่ถูกต้องตรงตามที่มาตรฐานกำหนด รวมถึงบริการให้คำปรึกษาภายหลังการทดสอบ   อันมีส่วนช่วยผลักดันให้การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้ก้าวหน้าและมีมาตรฐานทัดเทียมระดับสากล

สำหรับภายในงาน Thailand Lab International 2019 กฟผ. ได้นำเครื่องมือสอบเทียบ Dial Indicator แบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นเครื่องมือสอบเทียบสาขาการวัดด้านมิติที่มีความทันสมัย และ กฟผ. เป็นเพียงหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่มีเครื่องมือชนิดนี้มาร่วมจัดแสดงให้ผู้ที่สนใจได้ชมภายในงานอีกด้วย

 

 

Visitors: 10,910,804