กระทรวงพลังงาน กฟผ.และปตท.ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพายุโพดุล-คาจิกิ

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ ปตท. ลงพื้นที่ช่วยเหลือพร้อมมอบถุงยังชีพ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลและพายุคาจิกิ

 

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพจำนวน 2,250 ชุด ณ วัดสระโบสถ์ขวาว ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจกับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อนโพดุล และพายุโซนร้อนคาจิกิ โดยในวันที่ 6 กันยายน 2562
ที่ผ่านมา นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมผู้บริหาร กฟผ. และ ปตท. ยังได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ จ. ร้อยเอ็ด จำนวน 3,250 ชุด

สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฯ ในช่วงที่ผ่านมา กฟผ. ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ จ.อุบลราชธานี จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร และ จ.ร้อยเอ็ด โดยได้ส่งมอบน้ำดื่มจำนวนทั้งหมด 300 แพ็ค และถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวนทั้งหมด 1,695 ถุง

โดยในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี กฟผ. ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนท้ายเขื่อนสิรินธร ส่งมอบน้ำดื่มจำนวนทั้งหมด 300 แพ็ค ให้กับ อ.โขงเจียม ชุมชนบ้านสุ่มช้าง หมู่ 8 บ้านหนองนกเขียน หมู่ 16 บ้านหนองโดน หมู่ 12 ต.คันไร่ อ.สิรินธร ชุมชนบ้านสุ่มช้าง หมู่ 8 บ้านหนองนกเขียน หมู่ 16 บ้านหนองโดน หมู่ 12 ต.คันไร่ อ.สิรินธร คุ้มแก่งผีหลอก บ้านแก่งศรีโคตร ต.โนนก่อ อ.สิรินธร และ จ. อุบลราชธานี พร้อมสนับสนุนเต็นท์ที่พักชั่วคราวบ้านราษฎรในเขตเทศบาลบ้านด่าน อ.โขงเจียม ชุมชนท้ายเขื่อนปากมูล จำนวน 3 หลัง รวมถึงบริจาคงบเพื่อบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 300,000 บาท และถุงยังชีพ กฟผ. อีกจำนวน 1,200 ถุง

ทางด้าน จ.พิษณุโลก ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ กฟผ. ได้ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพและน้ำดื่มช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านวังประดู่ ต.พิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก จำนวน 135 ชุด นอกจากนั้นยังได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยใน จ.พิจิตร พื้นที่ชุมชนรอบสถานีไฟฟ้าแรงสูงพิจิตรและชุมชนใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง อีกจำนวน 360 ชุด

 

กฟผ. ขอร่วมส่งกำลังใจ และพร้อมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลและพายุคาจิกิอย่างต่อเนื่อง

Visitors: 10,138,124