กฟผ. JERA และ AF Pyry AB จัดงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เปิดตัว POMBOK คู่มือบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับ JERA และAF Pöyry AB พร้อมเปิดตัวหนังสือ POMBOK คู่มือการบริหารโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเล่มแรกของโลก ถ่ายทอดความรู้สู่สังคมโลก

นายไพฑูรย์ ตั้งจิตร่วมบุญ ผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดงาน Power Plant Operation and Maintenance Community Call  โดยได้รับเกียรติจาก นายชินทาโร่ อูซาว่า กรรมการผู้จัดการบริษัท JERA Co., Inc. (บริษัท เจร่า จำกัด)   ประเทศญี่ปุ่นและนายริชาร์ด พินนอร์ก รองประธานบริหาร บริษัท AF Pöyry AB (บริษัท อูอาว์ฟ เพอรูว)ที่ปรึกษาด้านพลังงาน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานการจัดการด้านโรงไฟฟ้า กับผู้บริหารและบุคลากรของโรงไฟฟ้า จำนวนกว่า 300 คน ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี

นายไพฑูรย์ ตั้งจิตร่วมบุญ เปิดเผยถึงจุดประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. รวมทั้งผู้บริหารของโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) และโรงไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) รวมถึงบุคลากรด้านการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้พบปะพูดคุยเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการส่งมอบความรู้และประสบการณ์จากการทำงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศในอนาคตพร้อมกันนี้ได้เปิดตัว Power Plant Operations and Management Body of Knowledge หรือ POMBOK คู่มือการบริหารโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ซึ่งได้รวบรวมองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน จากผู้เชี่ยวชาญจากหลายทวีปทั่วโลกทั้งใน ยุโรป อเมริกา และเอเชีย สำหรับ กฟผ. ได้รับคัดเลือกให้ร่วมเขียน พร้อมทั้งร่วมสอบทานการเขียน โดยหนังสือเล่มนี้เกิดจากความตั้งใจที่ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าต้องการส่งมอบความรู้ให้แก่สังคมโลก โดยการจัดทำหนังสือที่สะดวกต่อการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านโรงไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ

นายชินทาโร่ อูซาว่า กล่าวถึงความเป็นมาของ POMBOK ว่าเมื่อ 2 ปีที่แล้ว บริษัท TEPCO F&P หรือ ในปัจจุบัน คือ บริษัท JERA Co. Inc. มีแนวคิดที่จะจัดทำ POMBOK ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจาก กฟผ. ถ่ายทอดประสบการณ์เผยแพร่ความรู้ในเรื่องการเดินเครื่อง (Operation) และการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (Maintenance) ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักของการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ร่วมกับองค์กรระดับโลกอีกมากมาย อาทิเช่น บริษัท ÅF Pöyry AB และ บริษัท KWS ผู้ผลิตไฟฟ้าประเทศเยอรมนี ร่วมจัดทำ POMBOK แก้ปัญหาด้านพลังงานของโลก เผยแพร่ความรู้สู่สังคมและผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้า รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ของสังคมในอนาคต

หนังสือคู่มือ POMBOK มีแนวคิดหลักคือ 3E+S ที่คำนึงถึง Economic Efficiency ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้ามีความพร้อมจ่าย Energy Stability มีระบบไฟฟ้าที่มั่นคงโรงไฟฟ้ามีความยืดหยุ่นสามารถรองรับพลังงานหมุนเวียนได้ Environmental Conservation การควบคุมการดำเนินงานไม่ให้เกิดกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ Safety หลักความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความคุ้มค่าการบริหารจัดการ

 

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ นับว่าเป็นการเปิดตัวหนังสือ POMBOK ครั้งที่ 2 ของโลก หลังจากที่มีการได้เปิดตัวไปแล้วที่ประเทศญี่ปุ่น ณ บริษัท เจร่า จำกัด ประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา หลังจากนี้ยังมีกำหนดเปิดตัวในประเทศอเมริกา และประเทศต่างๆในทวีปยุโรปต่อไป ทั้งนี้ ลิขสิทธิ์ของหนังสือคู่มือ POMBOK นั้น กฟผ. จะส่งต่อให้กับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สังคม 

Visitors: 9,671,489