ปตท. พัฒนาระบบ Modular Tri-Energy Plant ให้ศรีฟ้า นำเทคโนโลยีต่อยอดธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมด้านอาหาร

นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม ผู้แทน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ลงนามใน “สัญญาซื้อขายพลังงาน ในโครงการติดตั้งระบบประหยัดพลังงาน” ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด โดยมี นายวิเชียร  เจนตระกูลโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด ร่วมลงนาม ซึ่ง ปตท. จะดำเนินการพัฒนาและติดตั้งระบบผลิตพลังงาน ที่สามารถผลิตได้ทั้งพลังงานไฟฟ้า ความร้อน และความเย็น ในระบบเดียวกัน (Modular Tri-Energy Plant) เพื่อขายให้แก่ บ.ศรีฟ้า ผู้ผลิตเบเกอรี่และอาหารที่มีชื่อเสียง เพื่อนำไปใช้ในการกระบวนการผลิต โดยถือเป็นการนำเทคโนโลยีมาต่อยอดเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ ที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับ ปตท. ได้ต่อไปในอนาคต 

Visitors: 10,138,152