กลุ่ม ปตท. ร่วมแสดงพลังพัฒนา “คุ้งบางกะเจ้า” สู่ความยั่งยืน

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงาน Taste of OUR Khung BangKachao สัมผัสวิถีชุมชน คนคุ้งบางกะเจ้า” สร้างการรับรู้ในวิถีชีวิตและอัตลักษณ์  ของคนคุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ ผ่านการแสดงสินค้าและอาหารดีพื้นถิ่น พืชผักผลไม้ ของใช้ สิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งจัดงานเสวนา เวิร์คช็อป และการแสดงต่างๆ โดยมี นายกฤษณ์ อิ่มแสง     รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากขวา) ในฐานะประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาพื้นที่สีเขียว โครงการ OUR Khung BangKachao ร่วมแสดงพลังความร่วมมือกับผู้แทนคณะทำงานทั้ง 7 ด้าน เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกัน (Social Collaboration) มุ่งเป้าหมายสร้างความเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า เพิ่มขึ้น 20 % ภายใน 5 ปี (ปี 2561-2565) ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิล์ด 

Visitors: 10,910,820