พีทีที โออาร์ สืบสานประเพณี “การประกวดตีก๋องปู่จาฯ” ชิงถ้วยพระราชทานต่อเนื่องเป็นปีที่ 18

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีที โออาร์ และนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมงาน สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2562และการประกวดการตีก๋องปู่จานครลำปาง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 18 ระหว่างวันที่ 9 13 เมษายน 2562 ณ ข่วงนคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางเพื่อปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนและผู้สนใจหันมาอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการตีก๋องปู่จาอันถือเป็นศิลปะอันทรงคุณค่าของชาวลำปาง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยอีกด้วย

นางสาวจิราพร เปิดเผยว่า พีทีที โออาร์ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรม และสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง สนับสนุนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีการตีก๋องปู่จา หรือกลองบูชาที่มีขนาดใหญ่ ที่ในอดีตใช้ตีเพื่อปลุกขวัญกำลังใจแก่เหล่าทหารหาญก่อนออกรบ ซึ่งต่อมาได้ถูกเปลี่ยนบทบาทมาเป็นการตีเพื่อเป็นอาณัติสัญญาณบอกเหตุต่าง ๆ ในชุมชน หรือในศาสนกิจ พิธีการศาสนา รวมถึงเป็นการตีเพื่อให้เกิดความบันเทิง ความสนุกสนาน ในขบวนแห่หรืองานแสดงศิลปะพื้นบ้านต่าง ๆ การตีก๋องปู่จาเป็นประเพณีท้องถิ่นอันทรงคุณค่าของจังหวัดลำปางที่เกือบสูญหายไป พีทีที โออาร์ ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการมุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้เกิดแก่สังคมและชุมชน จึงได้ให้การสนับสนุนการฟื้นฟูและอนุรักษ์การตีก๋องปู่จามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลาถึง 18 ปี โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนและชุมชนท้องถิ่น จนกลายเป็นงานประเพณีประจำปีเป็นเวทีให้ครูกลองผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนศิลปินพื้นบ้าน ได้มีโอกาสถ่ายทอดองค์ความรู้ในการตีก๋องปู่จาสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ สร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญ อันนำมาสู่การฟื้นฟูและอนุรักษ์ อีกทั้งยังเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพื่อชมศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าของจังหวัดลำปาง อันถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่จังหวัดลำปางอีกช่องทางหนึ่งด้วย

 

นอกจากเหนือจากการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีการตีก๋องปู่จาแล้ว พีทีที โออาร์ ยังได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับชุมชนในจังหวัดลำปางอีกหลายกิจกรรม เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาทิ การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่รอบคลังปิโตรเลียมลำปาง โครงการอาสาสานสุขเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี โครงการตรวจความปลอดภัยสอบถังก๊าซหุงต้ม เป็นต้นทั้งนี้ เพื่อให้ พีทีที โออาร์ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมชุมชนของจังหวัดลำปางอย่างแท้จริงต่อไป

Visitors: 10,138,121